FILTRE STLAČENÉHO VZDUCHU

VÝNIMOČNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE PRE MAXIMÁLNY VÝKON A ÚČINNOSŤ SYSTÉMU STLAČENÉHO VZDUCHU

PREDSTAVUJEME FILTRE S NAJLEPŠÍM FILTRAČNÝM VÝKONOM

Nový rad filtrov spoločnosti Schneider Airsystems predstavuje technické riešenie budúcej generácie, ktoré chráni vaše vzduchom poháňané zariadenia s maximálnou účinnosťou, spoľahlivosťou a ľahkým používaním.

VLASTNOSTI A VÝHODY

NÍZKÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKU

Pokročilá konštrukcia filtrov na optimalizáciu prúdenia, výrazné zníženie diferenčného tlaku, čo má za následok zvýšenie energetickej účinnosti. Výsledkom sú veľmi nízke celkové náklady na prevádzku.

NAJNOVŠIA TECHNOLÓGIA FILTRAČNÉHO MÉDIA

Predstavujeme novú technológiu hlboko skladaného filtračného média s vrstvou vyrobenou na mieru tak, aby nedochádzalo k neustálemu strhávaniu častíc a koalescencia oleja bola bezchybná.

SPOĽAHLIVÁ FILTRÁCIA

Dynamická patentovaná konštrukcia zabezpečuje kvalitu vzduchu a extrémne spoľahlivý a účinný filtračný proces.

CERTIFIKOVANÝ VÝKON

Testované a overené plášte a filtračné elementy sú v súlade s normami ISO 12500-1 a ISO 8573-1:2010 a vyrábajú sa len z najkvalitnejších materiálov, aby poskytovali optimálny výkon a ešte lepšiu účinnosť.

VYLEPŠENÉ PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Máme riešenie pre všetky vaše požiadavky na filtráciu vďaka maximálnej prevádzkovej teplote 120 °C a maximálnemu prevádzkovému tlaku až 20,7 barov.

BEZPEČNOST VÝROBKU

Zaručené bezpečné uzavretie plášťa s jednochodým závitom, pevným zastavením záberu závitu a šípkami označujúcimi uzamknutie, aby sa zabránilo nadmerné utiahnutie a zabezpečilo sa účinné utesnenie.

ODOLNÁ KONŠTRUKCIA A OCHRANA PROTI KORÓZII

Trvanlivý a odolný elektroforetický povlak na vnútornom aj vonkajšom povrchu.

NENÁROČNÁ ÚDRŽBA

Jedinečný automatický odtok prístupný z vonkajšej strany sa štandardne dodáva aj s krytom.

UŽÍVATEĽSKY PRÍVETIVÝ

K dispozícii sú indikátory a meradlá diferenčného tlaku.

VOLITEĽNÁ INŠTALÁCIA

K dispozícii sú veľkosti prípojných otvorov so závitom 1/8” až 3” BSP a NPT a prietok sa môže pohybovať od 10 do 2 550 m3/h

MODULÁRNY FILTER

Nákladovo nenáročné spájacie sady, držiaky na stenu a nová konštrukcia hlavy filtra umožňujú ľahkú a jednoduchú inštaláciu, ktorá vyhovuje väčšine zariadení.

ĽAHKÉ ODLÍŠENIE

Farebne značené koncové uzávery sú odolné proti korózii a odlišujú ľahko a presne stupne filtrácie.

kompresory-s-filtry

BEZKONKURENČNÝ VÝKON

Filtre spoločnosti Schneider Airsystems boli navrhnuté tak, aby boli výkonné a ušetrili energiu. V celom rade filtrov je pri nasýtení diferenčný tlak menší ako 0,125 barov, a to vďaka stupňom koalescencie.

NAJLEPŠÍ FILTRAČNÝ VÝKON NA TRHU

Rad filtrov obsahuje hlboko skladané filtračné médium, ktoré zabezpečuje úplné odstránenie olejového aerosólu a zadržanie častíc. Výrazne tiež znižuje diferenčný tlak a spotrebu energie, čo vedie k nízkym prevádzkovým nákladom počas celej životnosti. Nový filtračný element optimalizuje účinnosť filtrácie a stlačený vzduch je vďaka nej v súlade s najvyššími požiadavkami na čistotu vzduchu, ako stanovuje norma ISO 8573-1: 2010.

Filtračné elementy by sa mali vymieňať za originálne každých 12 mesiacov od inštalácie alebo po 8 000 hodinách prevádzky (podľa toho, čo nastane skôr), aby výkon zostal optimálny a náklady čo najnižšie. Filtračné elementy s aktívnym uhlím by sa mali vymieňať každých 6 mesiacov od inštalácie alebo po 1 000 hodinách prevádzky (podľa toho, čo nastane skôr).

ROZSIAHLY RAD FILTROV PRE VAŠE ODVETVIE

FILTRE STLAČENÉHO VZDUCHU

Naše koalescenčné, prachové a olejové filtre stlačeného vzduchu prichádzajú na trh so šiestimi filtračnými stupňami, v niekoľkých variantoch a s certifikáciami.

ODLUČOVAČE VODY

Nové odlučovače vody sú súčasťou radu vzduchových filtrov a kombinujú odstredivú technológiu s inovatívnou konštrukciou plášťa, aby sa eliminovalo 99 % vody a súčasne bol zabezpečený trvalo nízky diferenčný tlak.

rada-filtru-1

Odstredivý modul vyrobený na mieru má jedinečné prvky, ktoré eliminujú nízku účinnosť, a vírový lapač, ktorý zabraňuje unášanie častíc.

Vďaka nízkemu diferenčnému tlaku dochádza k poklesu prevádzkového tlaku celkom minimálne a voda je perfektne odvádzaná aj pri malých prietokoch.

rada-filtru-3

ZARUČENÝ VÝKON

KONŠTRUKCIA PLÁŠŤA FILTRA

Na klasifikáciu stlačeného vzduchu sa používa skupina medzinárodných noriem ISO 8573.

  • Skúška korózie neutrálnym soľným postrekom v dĺžke 1 000 hodín podľa normy ISO 9227: 2006
  • Tlak pri roztrhnutí sa skúšal s viac ako 100 bar(g) s bezpečnostným faktorom 5:1
  • Plášte sa pred odoslaním testujú na tlak pri rozpade. Jemné filtre sú testované na 100% neporušenosť aerosólom

TECHNOLÓGIA FILTRAČNÝCH ELEMENTOV

Na klasifikáciu stlačeného vzduchu sa používa skupina medzinárodných noriem ISO 8573.

  • Norma ISO 8573-1: 2010 pre čistotu stlačeného vzduchu
  • Rad medzinárodných noriem ISO 12500 na testovanie filtrov stlačeného vzduchu

NEZÁVISLÉ OVERENIE

Na klasifikáciu stlačeného vzduchu sa používa skupina medzinárodných noriem ISO 8573.

  • Smernicu o tlakových zariadeniach 2014/68/EU – spoločností Lloyd’s Register EMEA – oznámený subjekt č. 0038
  • Normy pre systémy akosti ISO 9001 – LRQ0930553 – spoločností Lloyd’s Register EMEA – oznámený subjekt č. 0038
  • Schválené CRN – CRN0E19418 na použitie v Kanade

V každom systéme stlačeného vzduchu sú nečistoty. Prach, špina, voda a olej môže znížiť kvalitu vzduchu a výrazne ovplyvniť účinnosť systému. Nedostatočná alebo nesprávna filtrácia však môže negatívne ovplyvniť výkon a celkovo aj zariadenie koncového užívateľa a spôsobiť možné nákladné prestoje systému. Vďaka viac ako 30 rokom skúseností má spoločnosť Schneider Airsystems svoje know-how a dokáže tak vyhovieť individuálnym požiadavkám svojich zákazníkov.